Lege ruimte in hoge dichtheid (Europan)

"In dit plan wordt de schaal van de individuele woning verbonden met de schaal van de stad door de bijzondere wijze waarop eengezinswoningen zijn gecomponeerd tot een stedelijk geheel. Dit vormt zelf weer een gebouw met uitgesproken architectonische kwaliteiten" jury Europan 1996
Project 250 woningen en supermarkt Emmen
Ontwerp Jurjen Zeinstra, Mikel van Gelderen, Ira Koers
Prijsvraag (1e prijs) 1996

> Download dit project (pdf)

In het ontwerp voor 255 laagbouwwoningen, een supermarkt en een parkeergarage is getracht het eigen karakter van het centrum van Emmen ten opzichte van de omliggende modernistische wijken te versterken door een kunstmatige omkering toe te passen. De lege ruimte in de satellietwijken is vervangen door bouwmassa, terwijl de objectmatige bebouwing uit deze wijken nu lege ruimte is, gespaard uit de bouwmassa. Iedere lege ruimte heeft een eigen maat en karakter en kan zowel openbaar, collectief als privé zijn. De plaats en grootte van de uitgespaarde ruimten is mede bepaald door de bestaande bomen en bebouwing op het terrein. Binnen de resterende bouwmassa zijn de woningen opgebouwd uit stroken van 6 meter diepte. Met een streng ordeningsysteem kunnen rijen woningen gemaakt worden met een oplopende diepte tot 24 meter. Waar deze rijen van verschillende diepte elkaar raken ontstaan knopen, die zich aan het stringente ritmische systeem onttrekken en onvoorspelbare woningvormen genereren.