Huize Steenwijk Vught

"Want zoals de heilige Bernardus zei, moet de verzameling mensen die het klooster is, zich opsluiten achter een muur, het symbool van hun monastieke professie. Een muur die in het hart van de open bosplek een tweede omheining vormt, die nog ondoordringbaarder is dan de gordel van bos en struikgewas en een heiliger, minder ver van God verwijderd oord omgrenst waar de op volmaaktheid gerichte gemeenschap zich komt terugtrekken." Georges Duby, 1989
Project verbouwing voormalig klooster tot spiritueel centrum Vught
Opdrachtgever Fraters van Tilburg
Ontwerp Jurjen Zeinstra, Mikel van Gelderen, Ira Koers
Medewerkers Maarten Emmelkamp, Joost Kolk
Meervoudige opdracht 1998

> Download dit project (pdf)

In een leegstaand kloostercomplex te Vught werd ons gevraagd een spiritueel centrum met 50 kamers en verschillende congresfuncties onder te brengen. Deze transformatie is in het ontwerp aangegrepen om het hele landgoed een nieuwe betekenis te geven en het nieuwe centrum te verbinden met de traditie van de kloosterbouw. We doen een aantal essentiĆ«le ingrepen om aan deze nieuwe identiteit gestalte te geven. Het oude klooster wordt omringd door een nieuw gebouwde glazen muur van kamers. Binnen deze muur blijft het oude kloostergebouw in zijn geheel bewaard. Het is niet zozeer de architectonische of nostalgische betekenis van het oude gebouw, die aanleiding zijn geweest om het gebouw te handhaven, maar eerder het feit dat het gebouw met al z'n uitbreidingen en aanbouwen een uitdrukking is van de traditie waarin het nieuwe Huize Steenwijk verder groeit. Het oude ambachtelijk gemetselde gebouw hoeft niet langer een monumentaliteit uit te stralen die het in schaal en architectuur niet waar weet te maken: door het te ommuren verandert het exterieur in een 
interieur.